Rok plný změn!

Letošní rok byl pro nás výjimečný v mnoha ohledech. Úspěch na startovači, budování Fit stezek a Fit parků po celé České republice, rozšiřování sortimentu, nový design informačních tabulí, webových stránek a produktového katalogu, spojení s moderními technologiemi – QR kódy, navázání spolupráce s desítkami obcí a měst, spolupráce s profesionálními sportovci a trenéry nebo úspěšná organizace netradičního běžeckého závodu pro celou rodinu Fit RUN Hněvotín. Děkujeme vám za podporu. Bez vás bychom to nedokázali!

Přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2018!

Tým RUNEX

 

1. Kampaň na startovači

Díky vám se nám podařilo získat 50 000 Kč

 

2. Nové Fit stezky a Fit parky

Výstavba projektů po celé České republice

 

3. Rozšíření sortimentu

Nově nabízíme nejrůznější mobiliář od odpočinkových laviček až po altány

 

 

4. Moderní design 

Nový design hlavní a vedlejší informační tabule

 

5. Nový katalog

Vše o nás a našich produktech na jednom místě

 

6. Využití moderních technologií

Nově jsou Fit stezky a Fit parky doplněny o speciální QR kódy s možností shlédnout instruktážní videa

 

 

7. Spolupráce s partnery

Budování partnerství s desítkami obcí, měst a profesionálních sportovců

 

8. Organizace závodu

Netradiční běžecký závod pro celou rodinu Fit RUN Hněvotín 2017 měl velký úspěch