Co je to Fit park?

Na rozdíl od Fit stezky je méně náročný na prostor a snadněji se umisťuje. Svým charakterem připomíná spíše workoutové hřiště, kdy jsou jednotlivé prvky blíže k sobě a vytváří tak ucelený park.

Fit park je zaměřen zejména na protažení a posílení celého těla a vytváří ideální podmínky pro různé druhy kruhových tréninků. Vzniká v parcích či v blízkosti sportovních areálů, fotbalových stadionů, dětských hřišť a obytných zón.

Nezbytnou součástí jsou informační tabule včetně uvedených zajímavostí, hádanek pro děti a QR kódů s možností shlédnout instruktážní videa.

 

Nový Fit park v obci Lipina

Fit park v obci Lipina je umístěn do dvou lokalit. Jedno z míst se nachází v bezprostřední blízkosti čerstvě vybudovaného multifunkčního hřiště a druhé v odpočinkové zóně u malebného obecního rybníku.

Fit park je tvořen multifunkčními posilovacími prvky na protažení a posílení celého těla, které jsou doplněny o informační tabule obsahující pokyny pro cvičení, grafické znázornění, zajímavostí, hádanky pro děti a QR kódy s možností shlédnout instruktážní videa jednotlivých cviků.

 

Ilustrační fotografie posilovacích prvků