PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA V OBCI HNOJICE

Pravidelná údržba Fit stezky v Hnojicích u Šternberka je dokončena.

Během údržby došlo k výměně informační tabule, utažení jednotlivých spojů u venkovních fitness zařízení a informačních tabulí, vyčištění prostor a celkové kontrole areálu.