Víte, kolik recyklovaných PET lahví stačí k výrobě jednoho trička?

Víte, kolik kartonů od džusu stačí k výrobě leporela?

Víte, kolik % z ceny produktu platíte za obaly? Slyšely jste už o obchodech bez obalu?

Problém: Miliony tun druhotných surovin, které bychom mohli znovu využít, končí na skládkách nebo se pálí. Každou tunu zbytečně vyhozeného materiálu je potom nutné pokácet, vytěžit nebo vyrobit, často za cenu nového znečištění. Česká republika recykluje pouze asi 24 procent komunálního odpadu. Přitom v sousedním Německu a jiných zemích využívají více než polovinu svých odpadků.

Dopady: Chytrá recyklace sníží naší závislost na přírodních surovinách, takže jich nebudeme muset tolik vytěžit nebo za drahé peníze dovážet z jiných zemí. Je to levnější pro domácnost, pro radnice i pro ekonomiku. Věděli jste například, že deset recyklovaných PET lahví stačí k výrobě jednoho trička? Nebo patnáct kartonů od džusu lze předělat na dětské leporelo?

Je čas na změnu: Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. Stačí obal, který právě dosloužil hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice. Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Věděli jste také, že zhruba 16 % z ceny produktu platíte za obaly? V tomto směru jsou zajímavé obchody bez obalu.